Namthip Nursing Home Thailand

บริการของเรา

 

 • “น้ำทิพย์เนิร์สซิ่งโฮม ” น้ำทิพย์เนิร์สซิ่งโฮม ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น ,ความจำเสื่อม,โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต , โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน ,ผู้ป่วยติดเตียง ,ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาวและ ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้ อย่างมีคุณภาพ ถูกหลักมาตรฐาน ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ให้การดูแลครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 • บริการพื้นฐาน
  • ตรวจวัด ชีพจร ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกาย ประจำวัน
  • ดูแลความสะอาดร่างกายประจำวัน
  • ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง ให้ออกซิเจนจากเครื่องผลิตออกซิเจนในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • พลิกตะแคงตัวป้องกันแผลกดทับ มีที่นอนลมลดแรงกดทับของปุ่มกระดูกต่างๆในรายที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  • ทำความสะอาดแผลกดทับ นวดปุ่มกระดูกป้องกันการเกิดมากขึ้นในจุดเสี่ยง
  • ทำความสะอาดที่พัก อุปกรณ์ต่าง ๆรวมถึงเสื้อผ้า – เครื่องนอน
  • ดูแลการได้รับยารักษาโรคประจำตัวตามที่แพทย์สั่งพร้อมติดตามสังเกตอาการหลังรับยา
 • ดูแลจัดสรรอาหารที่มีประโยชน์และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
  • อาหารมื้อหลัก 3 มื้อ : อาหารว่าง 2 มื้อ
  • อาหารมีทั้งอาหารไทยและอาหารต่างชาติ ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ กรณีครอบครัวต้องการให้อาหารเสริมก็สามารถนำมาให้ได้กรณีที่ไม่เป็นปัญหากับสุขภาพ
  • กรณีผู้เข้าพัก ต้องการอาหารพิเศษ เช่น สั่งทำพิเศษ หรือ สั่งซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามารับประทาน สามารถแจ้งกับพนักงานดูแลได้โดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม